Vi erbjuder företag verksamma inom friskvård samt personal verksamma inom hälso- och sjukvården kliniskt utvärderade fysiologiska screeningmetoder och utbildning.

Via en screening kan man kartlägga kundens fysiologiska styrkor och svagheter. Syftet är att ta fram individuella frisk- och livsstilsråd samt få kunskap om bakgrunden till eventuella symptom. Screeningen inkluderar enkla uppföljningsprogram så man kan följa kundens resultat över tid.

Vi vänder oss främst till friskvårdsföretag som vill utveckla sin verksamhet och erbjuda sina kunder en rådgivning som baseras på    40-60 olika fysiologiska hälsomarkörer.

Vi erbjuder företag verksamma inom friskvård samt personal verksamma inom hälso- och sjukvården kliniskt utvärderade fysiologiska screeningmetoder och utbildning.

Via en screening kan man kartlägga kundens fysiologiska styrkor och svagheter. Syftet är att ta fram individuella friskvårdsråd och få kunskap om bakgrunden till eventuella symptom. Screeningen inkluderar enkla uppföljningsprogram så man kan följa kundens resultat över tid.

Vi vänder oss främst till friskvårdsföretag som vill utveckla sin verksamhet och erbjuda sina kunder en rådgivning som baseras på 40-60 olika hälsomarkörer.

nya kliniskt utvärderade
Wellness Screening

es-teck Screening

våra tjänster

friskvårdsföretag

Ni som driver någon form av friskvårdsföretag, kan få en fördel av att inkludera en kliniskt validerad fysiologisk screening in i Er verksamhet.

Med screeningen får ni på fem minuter fram mellan 40-60 olika biomarkörer som ni kan använda som underlag för en personlig och unik rådgivning.

Screeningen är enkel att genomföra och med en enkel uppföljningsfunktion kan ni och Era kunder navigera mot en förstärkt hälsa.

sjuk- och hälsovård

För Hälso- och sjukvården erbjuder vi kliniskt validerade, icke-invasiva, kostnadseffektiva screeningmetoder.

En metod för att underlätta diabetesvården, en generell screeningmetod för en snabb fysiologisk överblick, och en screeningmetod för att finna perifera arteriella sjukdomar (PAD).

Inom vården används även screeningen för att följa upp läkemedelordination t.ex. i relation till dosering. Enkla uppföljningsfunktioner ingår i screeningen.

företagshälsovård

Vi är det enda företag i Norden som utbildar inom Wellness-Screening. Bland de vi utbildar kan vi välja ut de som vi tror skulle passa in i Er företagskultur och sända ut det vi kallar: Leva Livets Livsstilteam.

Vi vill erbjuda Er en meningsfull och rolig friskvårdsaktivitet, genom vårt koncept: Leva Livet som handlar om:
Att vara varsam mot sig själv och skapa de bästa förutsättningarna för att Leva Livet, vilket vi gör genom att introducera de mest livskraftiga livsstilsvalen för vår unika hälsa.

Vi kan även erbjuda er förläsningar så som t.ex Brain Power med Annika Dopping och Elena Malmefeldt.

utbildning

För Er som vill utbilda Er inom screening finns följande kurser: screening och samtliga biomarkörer, stress och hjärnan, fysiologi och träning kopplad till biomarkörer som återfinns i screeningen, livsstilsrelaterade sjukdomar och preventiva insatser.

Tillsammans med Alpha Plus och Peter Wilhelmsson kan vi även erbjuda en kurs inom kost- och näringsstöd vid olika fysiologiska avvikelser.

Välkommen med en intresseanmälan om kursen inte återfinns i utbildning i kommande evenemang.

evidens

För oss har det varit en målsättning och strävan att tillhandahålla marknaden 100 % kliniska validerade screening metoder, idag har vi nått det målet.

Efter många år av studier och utveckling har företaget LD Teck med         Dr Maarek i spetsen bevisat screeningmetodernas säkra mätvärden genom forskning på ett flertal olika universitet och forskningsenheter.

Är ni intresserade av att ta del av Peer Review och studier?

Om oss

Vi erbjuder företag verksamma inom friskvård, samt personal verksamma inom hälso- och sjukvården kliniskt utvärderade fysiologiska screeningmetoder och utbildning.

Vi har en lång erfarenhet både i fysiologiska screeningar och av utbildning. Arbetet med våra kunder har skett i stora delar av världen och vi arbetar inte bara på den skandinaviska marknaden. Vi är stolta över att arbeta med några av de starkaste varumärkena inom SPA och wellness.

Vår mission är: via enkla, kliniskt validerade och snabba screeningar erbjuda marknaden möjligheten att skapa helt personliga friskvårdsprogram.

Vi är de enda på hela marknaden som erbjuder Wellness-Screening för friskvårdare, då vi varit med och utvecklat denna tillsammans med utvecklarna av de övriga screeningmetoderna.

hitta mig

Hälsokunskap in Sweden AB
H2 (Health Hub)
Hälsingegatan 45
Stockholm

Integritetspolicy (ny flik)

telefon

0709 - 52 66 66

email

info@wellness-screening.se
elena@wellness-screening.se