Vi erbjuder företag verksamma inom friskvård unika funktionsmedicinska och fysiologiska screeningmetoder och utbildning.

Via en screening kan man kartlägga kundens fysiologiska styrkor och svagheter. Syftet är att ta fram individuella friskvårdsråd och få kunskap om bakgrunden till eventuella symptom. Screeningen inkluderar enkla uppföljningsprogram så man kan följa kundens resultat över tid.

Vi vänder oss främst till friskvårdsföretag som vill utveckla sin friskvårdsverksamhet och erbjuda sina kunder en rådgivning som baseras på en funktionsmedicinsk screening.

Vi erbjuder företag verksamma inom friskvård unika funktionsmedicinska och fysiologiska screeningmetoder och utbildning.

Via en screening kan man kartlägga kundens fysiologiska styrkor och svagheter. Syftet är att ta fram individuella friskvårdsråd och få kunskap om bakgrunden till eventuella symptom. Screeningen inkluderar enkla uppföljningsprogram så man kan följa kundens resultat över tid.

Vi vänder oss främst till friskvårdsföretag som vill utveckla sin friskvårdsverksamhet och erbjuda sina kunder en rådgivning som baseras på en funktionsmedicinsk screening.

Våra tjänster

Kommande evenemang

För er som är intresserade av att genomföra en utbildning i ES teck screening eller närvara vid en kväll där vi presenterar ES teck för friskvårdare, finner ni information om detta under kommande evenemang.

Likväl kan ni där ta del av vilka föreläsningar och evenemang som vi deltar i och som är öppna för bokning.

Friskvårdsföretag

Vi har valt ut den screeningmetod vi anser vara en av de bästa på marknaden för individuella och unika friskvårdsråd.

Screeningen ger ett snabbt svar på olika relevanta fysiologiska mätvärden och biomarkörer, och kan öppna upp nya affärsområden för er verksamhet eller komplettera och utvidga redan befintliga.

Företagshälsovård

Ta steget mot en ny typ av företagshälsa som gör skillnad i människors liv och ger en hög avkastning på investeringen.

Livsstilen ligger bakom 80 % av ohälsan och studier har visat att människor vill ha livsstilsråd och inte mediciner i första hand om det är möjligt.

Privata screeningar

Privat screening är för dig som är intresserad av att göra en fysiologisk screening och öka kunskapen om din unika fysiologi och baserat på detta få råd angående diet, träning och livsstil.

Din rådgivning blir därmed helt anpassad efter din hälsa.

Hitta mig

Hälsokunskap in Sweden AB
H2 (Health Hub)
Hälsingegatan 45
Stockholm

Telefon

+46 709 52 66 66

Website Malware Scan

Email

info@wellness-screening.se
elena@wellness-screening.se